Disclaimer

/Disclaimer
Disclaimer 2017-01-26T13:46:11+00:00

Mijneigenkoers.nl is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Er is geen intentie tot het overnemen van de functie van artsen of specialisten. De informatie en de gegeven adviezen zijn van algemene aard en daarom niet per definitie geschikt voor elke individuele situatie. Het is daarom van belang altijd een arts te raadplegen.

Baxter heeft de informatie op deze site met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid staat Baxter niet in voor de juistheid en/of volledigheid van deze site. Baxter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van of de toegang tot de informatie, noch zal Baxter aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie. De sites waarnaar gelinkt wordt zijn niet onder verantwoording van Baxter tot stand gekomen en Baxter wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites of het gebruik daarvan af. Baxter behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.

Deze website met internetadres www.mijneigenkoers.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is uitsluitend bestemd voor inwoners uit Nederland en niet daarbuiten.

Baxter hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Voor zover wij persoonsgegevens verkrijgen, verwerken wij deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

Informatie uitwisselen
Op de website wordt u de mogelijkheid geboden om in contact te komen met andere mensen met een nierziekte. U kunt daartoe uw contactgegevens en enkele andere gegevens invullen op de website. Deze gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om u te koppelen aan personen die behoren tot de door u aan ons kenbaar gemaakte doelgroep, dan wel aan door u aan ons kenbaar gemaakte personen. Indien u niet langer prijs stelt op deze functionaliteit, dan kun u dat kenbaar maken aan ons via het volgende mailadres: info@mijneigenkoers.nl. Uw gegevens zullen dan worden verwijderd.

Copyright © 2017 Baxter. Alle rechten voorbehouden.