Thuis overdag hemodialyse (HD)

Bij hemodialyse (HD) wordt het bloed via een kunstnier in een machine gefilterd. Je krijgt hiervoor een shunt in je arm. Dit is een operatieve inwendige verbinding van een slagader met een ader. De shunt wordt aangeprikt met naalden om toegang tot de bloedbaan te krijgen.

 • Thuishemodialyse overdag wordt 3 tot 6 keer per week uitgevoerd.
 • Tijdens een opleiding van 6 tot 12 weken leer je alles wat je moet weten om je hemodialyse correct uit te voeren. Je kunt de dialyse dan grotendeels zelf uitvoeren.
 • Meestal word je tijdens de behandeling bijgestaan door een verpleegkundige of een persoon naar keuze die net als jij een opleiding heeft gevolgd.
 • Je hebt een aparte ruimte nodig om de behandeling uit te voeren. Je medische verzorgers zullen je helpen te bepalen welke plek in je woning hiervoor in aanmerking komt.
 • Vaak dienen er kleine aanpassingen gedaan te worden voor electriciteit en water toe- en afvoer.
 • De dialyseafdeling zal ervoor zorgen dat alles bij je thuis wordt geïnstalleerd voordat je start met hemodialyse thuis.
 • Bij dialyse overdag kun je de tijdstippen van de dialysesessies zelf bepalen, zolang je je aan het voorschrift van je arts houdt.
 • De duur van de sessies kan variëren en is afhankelijk van wat je arts heeft voorgeschreven.
 • Tijdens de dialysesessies kun je nog veel doen: televisiekijken, op de computer werken, lezen, slapen, eten en bij je familie zijn.
 • De verpleegkundige van het dialysecentrum zal je, indien nodig, een aantal keer per jaar thuis opzoeken.
 • Verder zal je maandelijks of tweemaandelijks langsgaan bij je nefroloog om de nodige onderzoeken te ondergaan.

Punten ter overweging bij thuis overdag hemodialyse

 • Thuis dialyseren betekent privacy, gemak en flexibiliteit.
 • Je hebt meer controle over je leven: je kunt de behandeling op een tijdstip dat jou uitkomt uitvoeren.
 • Je hoeft niet naar een dialysecentrum.
 • Het thuis dialyseren helpt je je ziekte beter in te passen in je levensstijl.
 • Het biedt de mogelijkheid tot vaker en/of langer dialyseren.
 • Je volgt samen met iemand die je assisteert een training.
 • Thuistherapie kan impact hebben op je gezinsleven.
 • Je hebt ruimte in je huis nodig voor de machine en voorraden.
 • Er zijn aanpassingen nodig aan de waterleiding en de elektriciteit in je huis voor plaatsing van de apparatuur.
Terug naar overzicht