Thuis ’s nachts hemodialyse (HD)

Bij hemodialyse (HD) wordt het bloed via een kunstnier in een machine gefilterd. Je krijgt  hiervoor een shunt in je arm. Dit is een operatieve inwendige verbinding van een slagader met een ader. De shunt wordt aangeprikt met naalden om toegang tot de bloedsomloop te krijgen.

Thuishemodialyse ‘s nachts wordt uitgevoerd terwijl je slaapt.

Na een opleiding kun je deze dialyse grotendeels zelf uitvoeren.

Indien nodig wordt je bij aanvang van de dialysesessie bijgestaan door een getraind persoon.

Punten ter overweging.

Thuis dialyseren betekent privacy, gemak en flexibiliteit.

  • Je hebt meer controle over je leven: je kunt de behandeling uitvoeren op een tijdstip dat jou uitkomt.
  • Je hoeft niet naar een dialysecentrum.
  • Je hebt meer controle over de invulling van je dagschema: de behandeling vindt plaats terwijl je slaapt.
  • Het biedt de mogelijkheid tot vaker en/of langer dialyseren.
  • Je volgt samen met een assistent een training.
  • Thuistherapie kan impact hebben op je gezinsleven.
  • Je hebt ruimte in je huis nodig voor de machine en voorraden.
  • Er zijn aanpassingen nodig aan de waterleiding en de elektriciteit in je huis voor plaatsing van de apparatuur.
Terug naar overzicht