Wat doet een nefroloog?

De nefroloog is een arts die gespecialiseerd is in nierziekten. Deze arts werkt in het ziekenhuis op de afdeling interne geneeskunde. De nefroloog is verantwoordelijk voor de medische zorg van de nierpatiënt en de behandeling op de lange termijn.

Als je een nierfunctievervangende behandeling nodig hebt, bekijkt de nefroloog samen met jou wat de beste optie is. De nefroloog kent je medisch dossier en weet zo welke therapieën voor jou uitgesloten zijn. Samen met de nefroloog en de predialyse-verpleegkundige en eventueel je naasten maak je de uiteindelijke beslissing. De nefroloog en verpleegkundigen zorgen ervoor dat je genoeg weet om een juiste beslissing te maken.

Heb je binnenkort een afspraak met je nefroloog? Bereid je voor met onderstaande vragenlijst.

Marja Ho-dac – Pannekeet (nefroloog Zaans Medical Center Zaandam): “Wij helpen de juiste behandeling te kiezen. Zodat de dialyse wordt ingepast in het leven van de patiënt, en niet andersom.”

Vragen voor de nefroloog

  • Hoe zal mijn nierziekte verlopen?
  • Wat kan ik zelf doen om het verloop van de ziekte gunstig te beïnvloeden?

Denk daarbij aan zaken als een dieet, hygiëne of de lichamelijke conditie.

  • Wat kan ik nog wel en wat niet?
  • Denk aan je werk, hobby’s, sport of vakantie.
  • Bij welke klachten is het verstandig om een nieuwe afspraak te maken?
  • Bij wie kan ik terecht als ik nog vragen heb?
  • Zijn er medische redenen waardoor bepaalde therapieën voor mij niet geschikt zijn?
Terug naar overzicht behandelaars