Wat is een conservatieve medische behandeling?

Bij sommige nierpatiënten verbetert dialyse de levenskwaliteit onvoldoende. Dit komt meestal doordat zij ernstige gezondheidsproblemen hebben naast het nierfalen. Sommigen beslissen dan om niet (meer) te kiezen voor dialyse. In dat geval wordt een conservatieve medische behandeling ingezet.

Ingrijpende beslissing

Het is niet altijd makkelijk om uit te maken of de voordelen van dialyse opwegen tegen de belasting. In dat geval is het mogelijk om enkele weken of maanden dialyse te proberen en daarna een beslissing te nemen. Bedenk ook dat wie besluit te stoppen met dialyse op een gegeven moment zal overlijden. Patiënten die aan nierfalen lijden en dialyse nodig hebben, kunnen nog enkele weken of maanden zonder dialyse leven, afhankelijk van hun algemene gezondheidstoestand en hun resterende nierfunctie.

Praat erover

De keuze voor een conservatieve medische behandeling is dus zeer ingrijpend. Het is dan ook belangrijk om hierover te praten met je naasten en je verzorgend team. Zij kunnen je helpen bij het nemen van deze zware beslissing.

Onderdelen conservatieve medische behandeling

Een conservatieve medische behandeling omvat het volgende:

  • Een dieet. Patiënten die geen dialyse krijgen, hebben veel baat bij aandacht voor wat ze eten. Belangrijk is het dieet onder controle te houden.
  • Anemiemanagement. Veel mensen met nierfalen krijgen bloedarmoede. Dit kan worden behandeld met EPO-injecties.
  • Controle van de bloeddruk. Het voorkomen van een hoge bloeddruk kan de achteruitgang van de nierfunctie vertragen. Regelmatige controle van de bloeddruk is daarom belangrijk.
  • Symptoombeheersing. Er zijn tal van behandelingen om mogelijke symptomen, zoals vermoeidheid, slaperigheid en waterophoping, onder controle te krijgen.
Terug naar behandelingen