Wat is een niertransplantatie?

Een niertransplantatie is een chirurgische ingreep. Hierbij wordt een gezonde nier van een donor in de buikholte van de patiënt geplaatst. De gezonde nier neemt het werk over van de nieren van de patiënt. Vaak moet de patiënt na de transplantatie medicatie nemen om mogelijke afstoting van de donornier te voorkomen. Je blijft onder behandeling van de nefroloog.

Levende of overleden donor

De gemiddelde levensduur van een getransplanteerde nier varieert. Een persoon kan gedurende zijn leven dus een of meerdere donornieren krijgen. Deze nier kan afkomstig zijn van een levende of overleden donor:

  • Levende donoren: hiervoor zijn familieleden het meest geschikt omdat hun eigenschappen het beste bij de patiënt passen. Maar ook andere mensen kunnen als donor optreden.
  • Overleden donoren: hierbij gaat het om mensen die besloten hebben om na hun dood hun organen af te staan.

Voorwaarden aan donoren

  • De donoren moeten in goede gezondheid verkeren.
  • De bloedgroep van de donor past bij die van de patiënt.
  • Een levende donor moet volwassen zijn (minimaal 18 jaar).

Voorwaarden aan patiënten

Niet iedereen komt in aanmerking voor een transplantatie. Je arts en het verplegend personeel kunnen je vertellen of een transplantatie in jouw geval een optie is, en of je gezondheidstoestand het toelaat.

Wachtlijst

Er zijn veel aanvragen, maar weinig donoren, waardoor het proces een hele tijd in beslag kan nemen. Je wordt op een wachtlijst ingeschreven, maar de bovenste op de wachtlijst krijgt niet automatisch de beschikbare nier. Het hangt ervan af of jij en de nier een goede match zijn.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de transplantatie zul je verschillende testen moeten ondergaan die je compatibiliteit met de mogelijke nier in kaart brengen. Gedurende dit proces word je ondersteund door dokters en psychologen. Zij informeren je en zijn er om al je vragen te beantwoorden.

De transplantatie

Als er een geschikte nier beschikbaar is, duurt de ingreep ongeveer 3 uur. De nieuwe nier begint normaal gesproken onmiddellijk te werken. Soms duurt het wat langer voordat de nier gaat werken, in dat geval is het noodzakelijk toch nog enige tijd gebruik te maken van dialyse.

Geneesmiddelen tegen afstoten nier

Na een niertransplantatie moet je trouw je medicatie nemen: immunosuppressieve middelen. Deze voorkomen dat de nier wordt afgestoten. Ze verzwakken je immuunsysteem en verlagen je weerstand tegen andere ziektes, in het bijzonder infecties. Mogelijke bijwerkingen zijn onder meer gewichtstoename, huidveranderingen, botafwijkingen en humeurschommelingen. Als deze geneesmiddelen er niet in slagen de afstoting van de nier te voorkomen, moet je terugkeren naar andere opties (bijvoorbeeld dialyse) en eventueel een nieuwe nier afwachten.

Terug naar behandelingen