Wat is nierfalen (nierinsufficiëntie)?

Wat is nierfalen? Als de nieren niet goed functioneren, is er sprake van nierinsufficiëntie ofwel nierfalen. Dan kunnen ze het bloed niet meer goed zuiveren en stapelen afvalstoffen en water zich op in het lichaam. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een te hoge bloeddruk en een gewichtstoename. Er zijn drie soorten nierfalen:

Acuut nierfalen

De nieren werken plotseling niet meer goed.
Oorzaak: mogelijk een ongeval, een vergiftiging of een zware infectie.
Bij zeer snel ingrijpen kan acuut nierfalen genezen worden.

Chronisch nierfalen

De nieren werken langzaam steeds minder goed.
Oorzaak: vaak een ziekte, bijvoorbeeld diabetes, sikkelcelanemie of een onbehandelde hoge bloeddruk.
De voortgang van de aandoening is meestal te vertragen.
In sommige gevallen gaat deze variant over in terminaal nierfalen.

Terminaal nierfalen

De nieren werken niet meer of zeer slecht.
Een dialysebehandeling of transplantatie is noodzakelijk

Wat zijn de oorzaken?